Kontakt

Dzwoń, pisz i pozwól nam zbudować dla Ciebie najlepszą ofertę


Serwis (gwarancje, reklamacje)
+ 48 539 542 938
serwis@hashtag-int.pl


HASHTAG Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 8a
01-745 Warszawa

NIP 951-230-87-11
REGON 142368170

Kapitał zakładowy 444 000,00 zł
KRS 0000353809; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy