Kontakt

Dzwoń, pisz i pozwól nam zbudować dla Ciebie najlepszą ofertę


Serwis (gwarancje, reklamacje)
+ 48 784 464 127
serwis@hashtag-int.pl


HASHTAG Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 8a
01-745 Warszawa
+48 22 401 76 73

NIP 951-230-87-11
REGON 142368170

Kapitał zakładowy 444 000,00 zł
KRS 0000353809; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy